HELSINGIN ETSINTÄ- JA PELASTUSKOIRAT

 

KORONATIEDOTE!

HEPeKon samoin kuin SPKL:kin toiminta on käynnistynyt koronatauon jälkeen, joskaan ei vielä aivan normaalina. HEPeKon osalta tarkoitus on palata jotakuinkin normaaliin koulutusrytmiin elokuun alusta, toki hygieenia ja muutkin koronaohjeet huomioiden.

Uudet jäsenet otetaan mukaan koulutusryhmiin sikäli kuin niissä on tilaa. Jos ryhmiin ei mahdu, järjestetään koulutusra kurssimuotoisena. Näistä informoidaan suoraan uusia jäseniä.

 

Tuttavallisemmin HEPeKo on Helsingin väestönsuojeluyhdistys ry:n (HVSSY) alajaos, joka toimii pääkaupunkiseudun alueella.

Jaoksemme tehtävä on kouluttaa kyvykkäitä pelastuskoirakoita yhteiskunnan tarpeisiin. Työ on vapaaehtoista ja pyyteetöntä työtä kanssaihmisten auttamiseksi, johon jokaisen jäsenen tulee sitoutua.

Tarjoamme jäsenillemme koulutusta pääsääntöisesti arki-iltaisin. Lisäksi järjestämme pelastuskoirakokeita, kursseja ja luentoja sekä yksin että yhteistyössä muiden alan yhdistysten kanssa. Koulutuksen ja toiminnan kustannukset pystytään pitämään matalina talkootyöllä, johon kaikkien jäsenten panosta tarvitaan.

Valmiit pelastuskoirakot toimivat HEPeKon hälytysryhmän kautta Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun apuna kadonneiden henkilöiden etsinnöissä. HEPeKo ylläpitää Helsingin kaupungin suojelusuunnitelman mukaista pelastuskoirajoukkuetta, joka varautuu toimimaan osana pelastustoimea kriisitilanteissa.

Tervetuloa vaativan, mutta antoisan harrastuksen ja vapaaehtoistyön pariin!